ข่าวสารล่าสุด

ท่าทางการทรงตัวของเรือ ลักษณะท่าทางการทรงตัวของเรือ

ขณะที่ตัวลำเรือแหงนขึ้นจากผิวน้ำ 3-4องศา การเดินเรือจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ดังนั้น หากหัวเรือแหงนขึ้นเกินไป ควรทำการปรับการเคลื่อนไหวของเรือตามวิธีดังกล่าวด้านล่างนี้

 

1. ให้นำสิ่งของต่างๆย้ายไปวางด้านหน้าของเรือ หรือให้คนย้ายที่นั่งให้เน้นนั่งตรงหัวเรือ

2. วาง(เครื่องยนต์) นอกเรือเอียงตัวลง(trim down) จากนั้นเครื่องยนต์นอกเรือจะเคลื่อนไหวไปทางด้านหลังของเรือและใบพัดจะชิดไปยังก้นเรือโหมดรายละเอียดของการดำเนินงานและคำอธิบายโปรดดูคู่มือการใช้งาน outboard

 

เมื่อหัวเรืออยู่ในระดับที่ต่ำเกินไป จากนั้นให้ใช้วิธีการที่ตรงข้าม:

 

1. ให้นำสิ่งของต่างๆย้ายไปวางด้านหลังของเรือ หรือให้คนย้ายที่นั่งให้เน้นนั่งตรงท้ายเรือ

2. วาง(เครื่องยนต์) นอกเรือให้สูงขึ้น(trim up) จากนั้นเครื่องยนต์นอกเรือจะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าของเรือและใบพัดมีการเคลื่อนไหวไปข้างหลังเพิ่มระยะความห่างของก้นเรือ

 

วิธีการวิเคราะห์หัวเรือต่ำเกินไปหรือไม่และประกอบไปด้วย เมื่อแล่นเรือคลื่นลูกแรกที่เรือสร้างถูกสร้างขึ้นในบริเวณใกล้เคียงของหัวเรือและหลักสูตรการจัดการเรือที่ยากหรือง่าย

การปรับระดับความสูงเครื่องยนต์นอกเรือ(trim)

การปรับระดับความสูงเครื่องยนต์นอกเรือลักษณะท่าทางของเรือจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน เมื่อเครื่องยนต์นอกเรือเอียงไปทางหัวเรือใบพัดจะเคลื่อนไหวไปทางด้านหลังของเรือจะมีผลกระทบต่อไปนี้:

 

1. หัวเรือเงยแหงนขึ้น ภายใต้สถานการณ์ปกติสามารถเพิ่มความเร็วสูงสุดในการแล่นเรือ

2. ให้ตัวเรือลอยขึ้นบนผิวน้ำมากขึ้น

3. เครื่องยนต์นอกเรือเอียงไปทางหัวเรือมากเกินไปทำให้ใบพัดอยู่ใกล้พื้นน้ำก็จะเกิดสภาพลอยอยู่บนอากาศอากาสร่วมกับน้ำผลิดฟองจำนวนมาก แล้วจึงลดประสิทธิภาพในการเดินเรือ นอนจากนี้อาจเป็นไปได้ที่จะส่งผลให้ช่องน้ำหล่อเย็นอยู่ใกล้หรือห่างจากใต้น้ำและไม่สามารถดูดซับน้ำทำให้เครื่องยนต์ร้อนมากเกินไปเกิดความเสียหาย

 

เครื่องยนต์นอกเรือเอียงไปทางท้ายเรือใบพัดจะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าและจะมีผลกระทบต่อไปนี้

 

1. ขณะที่เรือบรรทุกของที่หนัก ทำให้เรือง่ายต่อการเลื่อนตัวทางน้ำขึ้นไปบนคลื่น

2. ในสภาพคลื่นขนาดเล็ก เพิ่มความมั่นคงของเรือ

3. เมื่อมากเกินไป จะทำให้หัวเรือเกิดการเอียงไปข้างซ้ายหรือเอียงไปข้างขวา

4. เมื่อหัวเรือสูงเกินไปให้ปรับหัวเรือลงเพื่อเพิ่มความเร็วของเรือ

ลักษณะท่าทางของการแล่นเรือที่ผิด

ลักษณะท่าทางของการแล่นเรือที่ผิด

ลักษณะท่าทางของการแล่นเรือที่ถูกต้อง

หัวเรือที่ต่ำเกินไปทำให้เครื่องยนต์นอกเรือหมุนกลางอากาศ

เมื่อหัวเรือหงายเกินให้ยกเครื่องยนต์นอกเรือให้อยู่ในสภาพที่มีความสมดุล

มุมที่เหมาะสมการเดินเรือจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุด