ข่าวสารล่าสุด

เทคนิคความสามารถของเทรลเลอร์

วีดีโอการสอนทักษะการใช้รถเทรลเลอร์ลากเรือขึ้นฝังและวิธีการเอาเรือลงทะเล

การวางเรือ

ตอนที่วางเรือไว้บนรถเทรลเลอร์  โปรดตรวจสอบว่าเส้นแนวกระดูกงูของเรือได้เชื่อมต่อกับวงล้อที่อยู่ตรงกลางของเทรเลอร์อย่างแน่นหนา

ตัวเรือไม่สามารถเชื่อมต่อกับโลหะใดๆในตัวเทรลเลอร์ได้ วงล้อหรือตัวเลื่อนทั้งสองข้างของเทรลเลอร์ควรพยายามเคลื่อนย้ายไปยังทั้งสองข้าง

และทั้งสองข้างในใต้ทองเรือควรเชื่อมต่อให้แข็งแรงและหนักแน่น

 

ถ้าหากวงล้อและตัวเลื่อนปรับถูกต้อง แต่อย่างมีการเอียงหรือขยับเลื่อนตัว ไม่สามารถนั่งอยู่บนรถเทรลเลอร์ได้อย่างราบรื่น กรุณาตรวจสอบน้ำหนักของเรือ น้ำหนักที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดกรณีเรือเอียงหรือเอียงไปข้างเดียวในขณะที่อยู่บนรถเทรลเลอร์ จากนั้นให้ย้ายข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ในเรือ

 

หลังจากที่จัดวางเรือขึ้นบนเทรลเลอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชือกกว้านบนเทรลเลอร์ได้รัดบนหัวเรือให้คงที่และโช่ความปลอดภัยถูกล๊อกอยู่หัวเรื่อเรียบร้อย ส่วนท้ายเรือ คุณต้องใช้เชือกมัดเรือกับเทรลเลอร์เข้าด้วยกัน

 

ก่อนที่จะขับรถในการเดินทางใกลหรือถนนขรุขระ เราขอแน่นำให้คุณใช้เชือกหลายๆเส้นในการมัดเรือกับเทรลเลอร์ให้มั่นคง ขับรถหากคุณสามารถใช้รถยนต์ที่เหมาะในการลากเรือเช่นควรจะใช้รถ 4x4รถยนต์เครื่องใหญ่ แรงม้าสูง เวลาลากจะไม่ค่อยรู้สึกว่า กำลังเครื่องตกระบบเกียร์ควรจะระบบอัตโนมัติ เพราะถ้าใช้เกียรธรรมดา โหลดเพิ่มขึ้นเลยต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยควรจะมีระบบล็อคความเร็วในการเดินทาง Cruise Control เหมาะเดินทางไกล ลดความเครียด  จะดีมาก

การเคลื่อนย้ายรถเทรลเลอร์

เมื่อเคลื่อนย้ายรถเทรลเลอร์บนพื้นที่เรียบ ให้ตั้งวงล้อหน้าของเทรลเลอร์ลง มันจะทำให้ง่ายต่อการพลักดันหรือเข็น เมื่อตะขอลากรถยนต์แขวนเทรลเลอร์ให้ตั้งวงล้อหน้าของเทรลเลอร์ขึ้น

การเชื่อมโยงเทรลเลอร์

วิธีการเชื่อมโยงเหล็กลากจูงเทรลเลอร์ไปยังตะขอลากท้ายรถยนต์ดังต่อไปนี้

 

1. ยกหน้ารถเทรลเลอร์ขึ้น  ยกเหล็กลากจูงเทรลเลอร์ตรงเข้าไปบนบอลตะขอลากท้ายรถยอนต์

2. ดึงคันโยกที่ด้านข้างของตัวเชื่อมต่อ ให้ตัวเชื่อมต่อลื่นลง ปกคลุมบอลตะขอลากท้ายรถยนต์

3. ปล่อยแท่งตัวเชื่อมต่อ นำตัวเชื่อมต่อล๊อคกับเหล็กลากจูงของรถเทรลเลอร์

 

อย่างน้อยทุกหกเดือนเพื่อตรวจสอบการหล่อลื่นตัวเชื่อมต่อของเทรลเลอร์ เมื่อแท่งตัวเชื่อมต่อหรืออุปรกณ์เชื่อมโยงกับบอลเหล็กลากจูงเทรลเลอร์ พื้นผัวสัมผัสไม่มีการหล่อลื่น ให้ทาน้ำมันหล่อลื่นแบบกาว(จาระบีหรือบัตเตอร์)

โซ่ความปลอดภัย

หลังจากเชื่อมต่อเทรลเลอร์ไปยังรถยนต์ โปรดจำใว้ว่าก่อนใช้เทรลเลอร์มีหัวเข็มขัด รูปDเป็นโซ่ความปลอดภัยเพือเชื่อมต่อเทรลเลอร์กับรถยนต์ ควรหลีกเลี่ยงเมื่อตัวเชื่อมต่อเทรลเลอร์หลวม เพราะเทรลเลอร์จะเสียการควบคุม

การลาก

ก่อนที่จะลากเทรลเลอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าของทุกอย่างบนเรือที่สามารถเคลื่อนย้ายให้คงที่ รวมทั้งประตูหน้าต่างตู้เย็นและภาชนะอื่นๆพร้อมฝามีการปิดเรียบร้อย ทุกอย่างคงที่และเก็บใส่ภาชนะบรรจุที่เหมาะสม เต็นท์บังแดดบนเรือมัดลงกับตัวเรือ และเก้าอี้ให้ล๊อคหรือผูกมัดให้คงที่

 

เวลากลับหรือถอยรถ สามารถเปิดอุปกรณ์ป้องกันการล็อคในเทรลเลอร์ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงระบบเบรกเทรลเลอร์ล็อคตายในเวลากลับรถ หลังจากเสรจ็สิ้นการหลับรถ อย่าลืมปิดอุปกรณ์ป้องกันการล็อค

 

หลังจากได้นำเรือขึ้นเทรลเลอร์ หากแรงโน้มถ่วงของเรือมากเกินไปไปข้างหน้าหรือข้างหลังมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดอันตราย

วิธีการที่เหมาะสมที่สุดคือการให้พลังงาน(น้ำหนัก)แรงถ่วงอยู่ในตัวเชื่อมต่อเทรลเลอร์และรถยนต์ น้ำหนักรวมของเรือและเทรลเลอร์โดยประมาณ5--10%