ข่าวสารล่าสุด

การเชื่อมอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์

ในขณะทำการผลิตส่วนใหญ่เราจะใช้แขนหุ่นยนต์อัตโนมัติและเครื่องจักรเชื่อมที่มีความแม่นยำสูง รอยเชื่อมทุรอยล้วนแสดงความสามารถที่ดีที่สุด

คุณเคยกังวลเกี่ยวกับขั้นตอนการเชื่อมเรือของคุณจะเป็นช่างเชื่อมมืออาชีพหรือเป็นช่างฝึกงานกระทำให้? มืออาชีพในการสร้างเรือ ความกังวลเหล่านี้ไม่เป็นปัญหา

 

มีเทคนิคที่สามารถจัดการผลิตปริมาตรที่โค้งให้แปรเป็นรูปได้เป็นพิเศษ และมีเครื่องตัดเลเซอร์ที่มีความแม่นยำสูง เราจะไม่แบ่งแยกชิ้นงานไว้ในการผลิตอัตโนมัติ  ใช้แขนกลและผ่านตามทางลักษณะรูปแบบที่ตั้งไว้ ให้ผ่านทะลุตรงจุดตำแหน่งอ๊อกให้แม่นยำ และได้เชื่อมโยงกับเครื่องเชื่อม CNC มีพารามิเตอร์สามารถตั้งค่าได้ตามต้องการ มีบางส่วนสามารถตั้งค่าทดสอบก่อนได้ บางทดสอบอาจออกมาตามสภาพแวดล้อมในการเชื่อมแล้วอาจปรับตัวและทำการแก้ไขไปด้วย เพื่อจะสามารถได้รับคุณภาพในการเชื่อมที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

 

สิ่งเหล่านี้ได้เจาะจงเฉพาะขึ้นๆลงและการเคลื่อนของขั้นตอนการ, กระแสไฟฟ้า  ความกดไฟฟ้า  และพารามิเตอร์ปรับเปลี่ยนตามไดนามิค อาจมีการเปลี่ยนแปลงวินาทีต่อหลายครั้งหรือเร็วกว่า ระหว่างทำการเชื่อมการขั้นตอนความแม่นยำกับการคงที่และเป็นจังหวะในการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านี้ ใช้เพียงแต่แรงของพนักงานนั้นมาสามารถทำการเกิดขึ้นได้

ลักษณะมาตรฐานของโปรแกรมอัตโนมัติที่เป็นผลงานที่มีลักษณะปรากฏเชื่อมซ้ำได้มากที่สุด และมีคุณภาพกับความมั่นคงในการเชื่อม เพื่อลดความผิดพลาดและความไม่มั่นคงของพนักงานให้ต่ำที่สุด

 

ต่อไป ระหว่างกระบวนการบุกเบิกผลิตภัณฑ์และการควบคุมคุณภาพต่างๆ โดยส่วนมากเราจะทำการทดสอบโดยใช้การทำลายและไม่ทำลายกัน มาตรวจสอบและทดลองสินค้าซ้ำๆแล้วซ้ำเล่า ตัวอย่างเช่น...ใช้ X-ray และเอาน้ำให้ไหลซึมเทคนิคต่างๆมาตรวจสอบ พวกเราเป็นช่างฝีมือได้รับการฝึกอบรมจากสังคมการเชื่อมของไต้หวัน หรือได้รับการรับรองจากWelding Inspector TCWI แล้วยังสามารถค้นการจุดบกพร่องต่างๆออกมาพร้อมทำการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถนำผลงานการเชื่อมที่มีประสิทธิที่ดีมาบริการคุณ

ทั่วโลก