ข่าวสารล่าสุด

Origrid ที่มา

แรงบันดาลใจมาจากศิลปะการพับกระดาษ การออกแบบของแผ่นฐานอลูมิเนียมโลหะผสมทองที่ได้จดสิทธิบัตรของเราเอง ที่ได้นำเสนอให้นั้นมีลักษณะความทนและเป็นโครงสร้างที่มีระดับความแข็งแรงสูงโดยไม่มีผู้ใดสามารถเหนือกว่า

เราใช้เฉพาะโครงสร้างรูปแบบใหม่ของเรขาคณิตสามมิติ Origrid ที่จดสิทธิบัตรเท่านั้น โดยคำนึงถึงเรียบง่ายและความสวยงามของผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างที่เป็นรูปเดียวกันนั้นไม่เพียงสามารถลดความจำเป็นของตำแหน่งการเชื่อมได้ ยังมีประสิทธิภาพทนต่อการกระจายความกดดันต่างๆของเรือได้

โครงสร้างเรขาคณิตสามมิติเช่นนี้ ดีกว่าแบบดั้งพร้อมยังมีโครงสร้างที่แข็งแกร่งและมั่นคง เรือเล็กแบบดั้งเดิมนั้น

ตรงกันข้ามมีเพียงแต่กรอบโครงสร้างที่ง่ายๆเท่านั้น ตามปกติก็เพียงเชื่อมแผ่นอลูมิเนียมใต้ท้องเรือและด้านข้างเพื่อเป็นตัวช่วยเสริมความแข็งแกร่ง หากใช้กรอบแบบเรือพาณิชย์ขนาดกลางออกแบบอาจซับซ้อนมากขึ้น ถึงแม้อาจเพิ่มระดับความแข็งแรงของโครงสร้างได้  แต่ต้องเชื่อมเพิ่มมากกว่าปกติแล้ว ก็ยังต้องสิ้นเปลืองแรงงานและเวลา และสามารถยกขอบข่ายการก่อสร้างและต้นทุนกับราคาขายก็ต้องเพิ่มมากขึ้น

เป็นรูปเดียวกัน

ยังสามารถลดความจำเป็นของตำแหน่งการเชื่อมได้

สามารถยกขอบข่ายของโครงสร้าง

กรอบใต้เรือที่เดินทางพักผ่อนแบบดั้งเดิม

กรอบใต้เรือพาณิชย์แบบดั้งเดิม

Origrid ใหม่เป็นโครงสร้างสามมิติ

โครงสร้างของเรขาคณิตสามมิติมีความแข็งแกร่งและทนทาน พร้อมสามารถนำระดับความทนทานที่เหนือกว่าแท่งอลูมิเนียมที่เรียบง่าย  เป็นโซลูชั่นที่เพียบพร้อมและมีประสิทธิภาพสูงด้วย

ทั่วโลก