ข่าวสารล่าสุด

ข้อควรระวังก่อนเดินเ รือ เติมน้ำมัน

ก่อนที่จะเติมน้ำมันให้ตรวจสอบก่อนว่าในบริเวณไม่มีคนสูบบุหรี่หรือก้นบุหรี่หากมีให้ดับไฟบุหรื่ก่อนมิเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ หากคุณจะเติมน้ำมันในขณะที่อยู่ในน้ำ ให้ตรวจสอบก่อนว่าเรือได้จอดนิ่ง

● ปิดเครื่องยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด

● ค่อยๆเปิดฝาเติมน้ำมัน

● นำปืนน้ำมันใส่ลงไปในช่องเติมน้ำมัน กระบวนการเติมน้ำมันให้ปืนน้ำมันสัมผัสหรือติดกับช่องเติมน้ำมันเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟไฟฟ้าสถิตทำให้ไฟไหม้

● หลังจากที่เติมน้ำมันประมาณ 10 ลิตร กรุณาให้ความสนใจว่ามีน้ำมันรั่วไหลหรือปรากฎการณ์การสะสมของสารไฮโดรคาร์บอนเมื่อมีเหตุการเหล่านี้เกิดขึ้น ให้หยุดการเติมน้ำมันให้แก้ปัญหาแล้วค่อยดำเนินการเติมน้ำมันต่อ

● เมื่อน้ำมันเบนซินล้นออกมาจากช่องระบายถังน้ำมันเชื้อเพลิง แสดงว่าถังน้ำมันเต็มแล้ว ให้หยุดการเติมน้ำมันทันที เรือที่จอดหรือท่าทางที่วางใว้จะส่งผลต่อความจุของถังน้ำมัน    ดังนั้นจำนวนที่แท้จริงของน้ำมันที่สามารถเติมจะต่ำกว่าปริมาณมาตรฐานของถัง

● ถอดปืนน้ำมันออก มัดฝาช่องเติมน้ำมันให้แน่น และเช็ดน้ำความสะอาดน้ำมันเบนซินที่หกออกมาให้สะอาด

ทักษะการขับขี่ขั้นพื้นฐาน

เรือจะขับเคลื่อนจากด้านหลัง เวลาเลี้ยว หัวเรือและท้ายเรือจะแกว่งไปยังทิศทางตรงกันข้าม ยกตัวอย่างเช่น  ขณะที่เลี้ยวซ้ายเส้นทางข้างหน้า ด้านหน้าหัวเรือจะเคลื่อนไหวไปทางซ้าย แต่ท้ายเรือจะแกว่งไปทางด้านขวา เปรียบเทียบกับการเลี้ยวขวา ท้ายเรือจะมีการแกว่งไปทางซ้าย ปรากฎการณ์นี้มีผลกระทบเมื่อขึ้นฝั่งหรือเข้าใกล้กับเรือลำอื่นๆ ต้องระมัดระวังให้ดี

เรือไม่เหมือนรถที่มีระบบเบรค ดั่งนั้นเมื่อคุณต้องการให้เรือหยุดอย่างรวดเร็ว เทคนิคที่สามารถนำมาใช้ ให้ปรับความเร็วของเรือลดลงประมาณ 10กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือน้อยกว่า ให้เครื่องยนต์เรือเข้าเกียร์ถอยหลังค่อยๆเพิ่มแรงม้า  ให้พลังที่มาจากการพลิกกลับของใบพัดทำให้เรือหยุด

 

ลักษณะในการถอยหลังจะช้ากว่าการเคลื่อนหน้า ฉะนั้นอย่าคาดหวังขณะที่ถอยหลังไม่สามารถที่จะเลี้ยวได้อย่างรวดเร็ว

 

หากคุณเป็นมือใหม่กับการขับเรือ หลังจากที่คุณออกจากท่าเรือเราขอแนะนำให้คุณ ฝึกเทคนิคการควบคุมเรือขั้นพื้นฐานบ่อยๆในน่านน้ำที่มีการรักษาความปลอดภัยที่เปิดให้ใช้งาน

 

1. ในใจให้จินตนาการว่าเสมือนอยู่ในท่าเรือจริง ให้ฝึกปฎิบัติการออกจากท่าเรือ

2. ให้ฝึกปฎิบัติการเคลื่อนหน้าถอยหลังและหยุด

3. ค่อยๆเพิ่มความเร็วในการเดินเรือจนกว่าคุณจะเข้าใจและเชี่ยวชาญด้านประสทธิภาพการทำงานของเรือแล้วก็ค่อยใช้วิธีการเดินเรือแบบความเร็วเต็มที่

 

ในเวลาฝึกหรือปฎิบัติกรุณาให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมโดยรอบเสมอว่ามีเรือหรือบุคคลอีกอย่างถ้าฝึกปฎิบัตอยู่ในน้ำที่แน่นไปด้วยเรืออื่นหรืออยู่ใกล้ท่าเรือกรุณาใช้การควบคุมความเร็วรอบเดินเบาของเรือ

ตำแหน่งบุคลากรและน้ำหนักบรรทุกสินค้า

คนบนเรืออยู่แบบกระจายจะมีผลกระทบต่อความเร็วของการเดินทางของเรือในระหว่างการเดินทางคนบนเรือควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนตำแหน่งเพราะว่าตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการทรงตัวของเรือในน้ำทำให้เรือเอียง

 

เนื่องจากองค์ประกอบบุคลากรและสิ่งของบนเรือจะส่งผลกระทบต่อตำแหน่งท่าทางของเรือที่อยู่ในน้ำจึงมีผลต่อการแล่นเรือดังนั้นเมื่อบรรจุตู้เย็น, สมอ, กล่อง, น้ำ, น้ำมันสำรองและสิ่งอื่น ๆที่ความหนักควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

 

เพื่อให้เรืออยู่ในน้ำมีประสิทธืภาพการทำงานที่ดี การจัดการสำหรับคนและสิ่งค้าเพื่อให้เรือมีความสมดุลทั้งหมดรวมไปถึงความสมดุลที่เหมาะสมของหัวเรือและท้ายเรือความสมดุลระหว่างด้านซ้ายและขวา

การจัดสรรที่ผิด

การจัดสรรที่ถูกต้องและเหมาะสม

การจัดสรรที่ผิด

หัวเรือที่มีน้ำหนักเกินเป็นสาเหตุที่ทำให้เรือเอียงต่ำไปข้างหน้า

การจัดสรรโดยเฉลี่ยเพื่อให้บรรลุผลประสิทธิภาพที่ของลำเรือ

ท้ายเรือที่มีน้ำหนักเกินเป็นสาเหตุที่ทำให้ยกหน้า

ทั่วโลก