ข่าวสารล่าสุด

สมอน้ำ ทอดสมอ

ขณะที่เลือกสถานที่ตั้งสมอ ควรพิจารณาน้ำกระแสน้ำและทิศทางลมและปัจจัยอื่น ๆ จากนั้นให้เลือกพื้นที่ที่กว้างพอที่คุณสามารถทำให้เรือของคุณอยู่ในภายใต้ลมและแรงน้ำเพื่อไม่ให้ชนกับเรืออื่นๆ ริมฝั่งสะพานท่าเรือหรือโขดหินปะการังและสถานที่ต่างๆนอกจากนี้โปรดหลีกเลี่ยงจอดเรืออยู่ในช่องทางแคบๆเป็นอุปสรรคต่อเรืออื่นๆในการแล่นเรือไม่ควรใช้ป้ายคำเตือนทางน้ำหรือลอยสัญลักษณ์เครื่องหมายนำเชือกผูกเรือ

 

เมื่อเลือกสถานที่จุดปล่อยแล้วโปรดจำใว้ว่าการไหลของน้ำหรือทิศทางลมค่อยๆนำเรือใกล้เข้ามาเนื่องมาจากทิศทางลมและทิศทางการไหลที่ไม่จำเป็นต้องเหมื่อนกันดังนั้นควรเลือกฝ่ายที่มีผลกระทบมากหลังจากที่เรือค่อยๆลอยไปที่จุดกำหนด นำสมอเรือลงจากหัวเรืออย่างช้าๆไม่ควรใช้วิธีการโยนสมอในการทอดสมอหลังจากที่สมอลดลงไปในใต้น้ำให้เรือลอยกลับอย่างช้าๆไปพร้อมกับลมหรือน้ำจนกว่าสมอจะยึดติดอย่างแน่นหนา

 

เชือกสมอที่ปล่อยออกไปควรยาวกว่าความลึกของน้ำอย่างน้อย3เท่าขึ้นไป ในขณะทอดสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามือและเท้าไม่ได้พันกันกับเชือกสมอ หลังจากเสรจ็สิ้นการทอดสมอให้นำหัวเชือกสมอมัดแน่นที่เสาเข็มหัวเรือ。

 

โปรดจำในระหว่างเชือกและสมอเรือให้เพิ่มโซ่สักเส้น โซ่จะช่วยให้สมอเรือเพิ่มการยึดเกาะ และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เชือกสมอลอยขึ้นจากน้ำ จะดึกสมอเรือออกจากใต้น้ำ

 

เมื่อจะถอนสมอ ให้ขยับเรือช้าๆไปยังทิศทางสมอเรือ ในขณะเดียวกันให้ดึงเชือกสมอเก็บในเรือ เมื่อเชือกสมอปรากฏสถานะการในตำแหน่งแนวตั้งให้ค่อยๆยกสมออย่างช้าๆ

 

ถ้าหากสมอติดอยู่ไม่สามารถยกขึ้นได้ให้นำเชือกสมอมัดกับเสาเข็มหัวเรือจากนั้นให้เรือเดินเรือไปรอบสมออย่างช้าๆในขณะเดียวกันให้รักษาความตึงของเชือกสมอ ทันทีที่สมอเรือหลวม ให้ใช้ความเร็วในการเก็บสมอเรือขึ้น ในกระบวนการ โปรดระวังไม่ให้ใบพัดพัดโดนเชือกสมอ