ข่าวสารล่าสุด

อลูมิเนียมโลหะผสมทอง 5083

 ก็ยังมีสมรรถนะในการเชื่อมที่ดีที่สุด ตาม ESAB (บริษัทผลิตอุปกรณ์การเชื่อมเป็นหลักสำคัญของสากลที่แห่งหนึ่ง)เมื่อเทียบกับอลูมิเนียมโลหะผสมทองอื่น ๆ 5083 ในบริเวณรอยเชื่อมจะสูญเสียแค่ 7% ของระดับความต้านแรงดึง สำหรับ 5052 หลังจากเชื่อมเสร็จก็จะสูญเสียถึง 19% ~ 36% ของระดับความต้านแรงดึง   [2]เช่น... 6061 อลูมิเนียมที่ผ่านความร้อน ก็อาจกระทบถึงรอบๆที่เชื่อมจนสูญเสียถึงประมาณ 80% ของระดับความต้านแรงดึง [3]

 

บริษัทของเราได้มีประสบการณ์ในด้านการแปรรูปโลหะมา 20 ปี เป็นขอบข่ายค่อนข้างใหญ่ของนักวิจัยกับการลงทุนอุปกรณ์ต่างๆพอๆกัน ฉะนั้นเมื่อเทียบกับขอบข่ายค่อนข้างเล็กหรือผู้ที่กำลังเข้าในวงการใหม่ เรามีความสามารถทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพที่แข็งแรง สามารถใช้สเปคที่ดี โดยไม่ง่ายที่จะเป็นรูปทรงและการแปรรูปของวัสดุโลหะ

 

หากมีความต้องการ เราสามารถเสนอวัสดุอลูมิเนียมที่ใช้เกี่ยวกับลำตัวเรือโดยเอกสารได้ผ่านการรับรองจาก DNV (Det Norske Veritas

ตามสภาพอากาศปัจจุบัน โลหะผสมทองที่ทนการกัดกร่อน ท่ามกลางอลูมิเนียมโลหะผสมทองที่มีความแข็งแรงสูงโดยไม่ได้ผ่านความร้อน พร้อมทั่วโลกส่วนมากถูกใช้เป็นเรือพาณิชย์และเรือทหาร

โครงสร้างหลักของ บริษัท ผลิตชุด Morningstar ของเรือ รวมทั้งเช่น...ลำเรือ กระดูกงู เฟรมล้วนใช้อลูมิเนียมโลหะผสมทองเกรด 5083 ทางทะเลมหาสมุทรทั้งหมด

 

เรือขนาดเล็กในตลาดที่ใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่จะใช้โดยใช้อลูมิเนียมโลหะผสมทอง 5052 ถึงแม้ว่ากระบวนการแปรรูป 5052 จะง่ายกว่า  แต่ 5083 สามารถเสนอระดับความแรงดึงและกำราบได้กว่าประมาณ 1.5 เท่า (ตามข้อมูลสถิติของบริษัทผลิตอลูมิเนียมโลหะผสมทองที่โรงหลอมอลูมิเนียมโลหะผสมทองเสนอให้[1])

 

ระดับความแรงดึงนั้นหมายถึงการตอบรับของแรงดึงที่ทนต่อวัสดุก่อนจะถูกดึงขาด การลดระดับความแข็งแรงหมายถึง ลักษณะสมรรถนะการต้านทานของวัสดุในการแปรรูปได้นั้นน้อยมาก  เมื่อได้เกินขีดจำกัดนี้แล้ว วัสดุก็ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีก จะอยู่ในสภาพรูปทรงนี้อย่างถาวร

 

พูดตามรูปธรรมง่ายๆ หมายถึงกรณีสภาพเงื่อนไขและระดับความหนาต่างๆนั้นเหมือนกัน  จึงใช้อลูมิเนียมโลหะผสมทอง 5083 เป็นวัสดุหลักในการสร้างเรือ สามารถทนต่อแรงดันเมื่อถูกกระทบได้มากกว่า ไฟเบอร์กลาส, เหล็ก, หรืออลูมิเนียมโลหะผสมทอง 5052 เป็นวัสดุหลักในการสร้างเรือ โดยไม่ถึงแตกหรือเปลี่ยนทรง

ระดับความแรงดึงก่อนหรือหลังเชื่อมอลูมิเนียมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามแต่ละชนิด

ระดับความแข็งแรงในการเชื่อม

พื้นฐานระดับความแข็งแรงของโลหะผสมทอง

ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

Unit:ksi

ทั่วโลก