Stand van de boot

Vaarstand van de boot

Bij 3-4 graden boven de zeespiegel is het vaarrendement van de boot het hoogst. Hierdoor gaat de boeg omhoog en dienen onderstaande acties worden ondernomen om de stand van de boot aan te passen.

 

1. Verplaats spullen naar voren, of laat passagiers meer voorin zitten.

2. Neem gas terug. De buitenboordmotor beweegt nu naar de achtersteven en de propeller nadert de onderkant van de boot. Raadpleeg voor een gedetailleerder uitleg van deze methode de gebruikershandleiding van de buitenboordmotor.

 

Als de boeg te diep ligt, gebruik dan de omgekeerde methode:

 

1. Verplaats spullen naar achteren, of laat passagiers meer achterin zitten.

2. Versnel de motor. De buitenboordmotor beweegt nu naar de achtersteven en de propeller nadert de boeg. De propeller beweegt naar achteren en er ontstaat een grotere afstand met de onderkant van de boot.

 

Om te bepalen of de boeg te diep ligt: ontstaat tijdens het varen de eerste golf dicht bij de boeg? Is de boot moeilijk te hanteren of wijkt deze gemakkelijk af van de vaarrichting?

De hoogte van de buitenboordmotor boven het water regelen

Het aanpassen van de hoogte van de buitenboordmotor boven het water leidt tot andere veranderingen m.b.t. de stand van de boot. Als de buitenboordmotor naar de boeg wordt gericht en de propeller naar de achtersteven, kan dit het volgende veroorzaken:

 

1. De boeg gaat omhoog. Onder normale omstandigheden kan de maximum snelheid worden verhoogd.

2. Laat de romp meer opkomen uit het water.

3. De buitenboordmotor kantelt zeer schuin naar de boeg; hierdoor zal de propeller te dicht bij het wateroppervlak komen zodat deze half in de lucht draait. Lucht wordt het water ingezogen waardoor er veel schuim ontstaat, zodat het vaarrendement afneemt. Het kan ook dat de koeling boven het water uitsteekt hetgeen schade door oververhitting veroorzaakt.

 

Kantel de buitenboordmotor naar de achtersteven; de propeller zal naar de boeg bewegen, wat het volgende kan veroorzaken:

 

1. Als er veel lading aan boord is dan glijdt de boot gemakkelijker over het water en gaat planeren.

2. Verhoogt de stabiliteit bij een kleine en nauwe golfslag.

3. Bij een te hoge stabiliteit kan het dat de boeg naar rechts of links afwijkt.

4. Als de boeg te hoog staat drukt dit het verhogen van de vaarsnelheid omlaag.

Onjuiste vaarstand

Onjuiste vaarstand

Juiste vaarstand

te lage boeg waardoor buitenboordmotor half in de lucht draait

te hoge boeg waardoor de buitenboordmotor opgetrokken moet worden

juiste hoek van de boot zorgt voor hoogste vaarrendement

Wereldwijd

Vietnam

Thailand

Taiwan

Zuid-Afrika

Maleisië

Japan

Hoofdpagina

Copyright © Cadcam Marine Pty. Ltd. All Rights Reserved