Voor de aanhangwagen

Instructievideo voor een aanhangwagen voor boten :

Plaatsen van de boot

Verzeker u bij het plaatsen van de boot op de aanhangwagen ervan, dat de kiel van de boot stabiel contact maakt met het wiel midden op de aanhangwagen. De romp mag in geen geval in contact komen met enig metaal onderdeel van de aanhangwagen. De wielen en de schijven aan beide kanten van de aanhangwagen moeten zoveel mogelijk naar buiten worden bewogen en moeten stabiel contact maken met de onderkant van de boot.

 

Als de wielen en de schijven al op juiste wijze zijn aangepast, maar de boot desondanks gaat schuiven of niet stabiel op de wagen ligt, controleert u dan het tegengewicht. Een onjuist tegengewicht kan ervoor zorgen dat de boot scheef op de aanhangwagen komt te liggen. Plaatst u dan wat zware spullen in de boot.

 

Controleert u nadat de boot op de aanhangwagen is geplaatst of het touw op de lier van de aanhangwagen door de bevestigingsgaten van de boot is gegespt, en of de veiligheidsketting vast is gemaakt aan de boeg. De achterzijde dient u met een touw aan de aanhangwagen te binden.

 

Wij adviseren u om voor een lange afstandstocht of slecht wegdek de boot en de aanhangwagen met extra touw stevig aan elkaar te binden. Het zou ideaal zijn als u gebruik kunt maken van een speciale wagen voor buitenboordmotoren.

Rijden met aanhangwagen

Plaatst u de voorwielen van de aanhangwagen naar beneden bij verplaatsing over een vlakke weg. Hierdoor is de boot gemakkelijker te trekken. Plaatst u het wiel van de aanhangwagen naar boven zodra de aanhangwagen aan de trekhaak van de auto hangt.

Aanhangwagen koppelen

De procedure van het bevestigen van de aanhangwagen aan de trekhaak is als volgt:

 

1. Til de voorkant van de aanhangwagen op. Plaats de koppeling aan de voorkant van de aanhangwagen direct op de bol aan het uiteinde van de trekhaak aan de achterkant van de auto.

2. Trek de hendel aan de zijkant van de koppeling omhoog en laat de koppeling naar beneden glijden, zodat deze de bol aan het uiteinde van de trekhaak van de auto geheel bedekt.

3. Open de hendel van de koppeling, en bevestig de koppeling aan de trekhaak.

 

Controleer tenminste ieder half jaar of de koppeling van de aanhangwagen gesmeerd is. Als u ontdekt dat het raakoppervlak van de hendel van de koppeling of de koppeling en de bol van de trekhaak niet gesmeerd is, smeert u deze dan met een pasta-achtige smeerolie. (smeerolie of talg)

Veiligheidsketting

Denkt u eraan dat nadat u de aanhangwagen aan de auto hebt bevestigd de veiligheidsketting met de D-vormige ring vooraan de aanhangwagen aan de auto wordt gekoppeld, dit om te voorkomen dat de aanhangwagen onbeheersbaar wordt, wanneer de koppeling van de aanhangwagen slap komt te staan.

Trekken

Controleer voordat u de aanhangwagen gaat trekken of alle schuifbare dingen in de boot goed vast staan. Hieronder valt te verstaan: dat luiken, ramen, koelkast en deksels van opbergbakken etc. inderdaad dicht zijn; dat alle dingen op de juiste wijze zijn bevestigd of in opbergbakken gedaan; dat de bootkap naar beneden is gedaan en vastgemaakt; de stoelen vergrendeld zijn of vastgebonden.

 

Tijdens het achteruit rijden kan het gebeuren dat het anti-blokkeersysteem van de aanhangwagen aan gaat om te voorkomen dat de remmen van de aanhangwagen blokkeren. Denkt u eraan om na het achteruit rijden het anti-blokkeersysteem uit te zetten.

 

Het zwaartepunt teveel voorin of teveel achterin nadat de boot op de aanhangwagen is geladen kan leiden tot gevaar. Het beste is als de koppelingsdruk van de aanhangwagen op de trekhaak van de auto 5-10% van het totale gewicht van de boot en de aanhangwagen bedraagt.

Wereldwijd

Vietnam

Thailand

Taiwan

Zuid-Afrika

Maleisië

Japan

Hoofdpagina

Copyright © Cadcam Marine Pty. Ltd. All Rights Reserved