Hoe aan te meren?

Aanmeren

Juist aanmeren vergt een juiste voorbereiding. Controleert u ten eerste of de juiste benodigdheden om aan te meren gereed zijn, zoals dat de touwen lang genoeg zijn en stevig genoeg om op elk moment te worden gebruikt. Als u vragen hebt over de benodigdheden om aan te meren adviseren wij u zich tot uw bootleverancier te wenden voor instructie. Die beschikt over de onontbeerlijke kennis.

 

Als u op de steiger afstevent mindert u dan vaart als er nog een behoorlijke afstand is, om de boten en mensen bij de kade niet te storen door golven.

 

Controleer voordat u de steiger nadert of de touwen voor het aanmeren stevig aan de kikkers of reling aan de kant van de boot die gaat aanmeren vast zijn gebonden. De stootrubbers dienen te hangen op de juiste hoogte aan de buitenkant van de boot.

 

Laat de boot in een hoek van 45 graden met de kade langzaam de steiger naderen. Laat de omwentelingssnelheid van de motor dalen tot stationair als u de steiger nadert en laat de boot op natuurlijke wijze naar de steiger glijden. Draai het stuur van de steiger af als er ongeveer een meter tussenruimte tussen de boot en de kade is. Let er dan op dat de boeg en de achtersteven richting de steiger bewegen. Draai vervolgens het stuur snel richting de steiger en zet de motor in de achteruitversnelling om de vaart te stoppen en zet de motor in vrij.

 

Wind en stroming beïnvloeden de moeilijkheidsgraad van het aanmeren wezenlijk. Vandaar dat deze eerst moeten worden waargenomen, en er een manier moet worden gevonden om deze elementen hulpvol te laten zijn bij het aanmeren. In het algemeen is het bij wind en stroming het beste om tegen wind en tegen de stroming in aan te meren. Hierbij fungeren wind en stroming dan als rem om de hantering van de boot te verbeteren. Daarentegen gebruikt u op een zonnige dag met matige wind en stroming de meewind en stroming om uw boot langzaam richting de steiger tot stilstand te brengen.

Bij harde wind en stroming

Bij zachte wind en stroming

Bij harde wind en stroming is het beter om met tegenwind en tegenstroom aan te meren.

Bij zachte wind en stroming is het beter om met wind en stroming mee aan te meren.

Vastmaken van touwen

Om de boot stabiel aan de steiger aan te meren is het noodzakelijk om de touwen aan de boeg en de achtersteven goed vast te binden aan de kikkers en palen. Het is het beste om een plek voor de boeg en een plek achter de achtersteven te kiezen. Laat het touw met de boot een hoek van 45 graden maken. Houdt u bij het vastbinden rekening met een opkomend tij. Houdt extra touw achter met de juiste lengte, om te voorkomen dat de touwen niet lang genoeg zijn bij eb zodat de boot aan de steiger gaat hangen.

 

Zorgt ervoor voordat u gaat varen dat u weet hoe u de touwen dient te gebruiken.  Plaats de touwen zo dat u ze te allen tijde kunt gebruiken.

Als u geen rekening houdt met het plaatselijk tij, kan het gebeuren dat uw boot komt te hangen in de lucht, wat ernstige schade veroorzaakt.

Uitvaren

Houdt u bij het aanmeren en uitvaren rekening met natuurlijke factoren zoals wind, stroming, golving en het tij. Onder de meeste omstandigheden dient u rustig uit te varen. Let er dan op dat u eerst de touwen losmaakt.

 

Als u vanaf stuurboordzijde uitvaart (met de stuurboord naar de kant) en u de boeg niet van de kant kunt krijgen, overweeg dan de volgende methode:

 

1. Draai het stuur naar stuurboord, en laat de boot rustig naar voren bewegen met de boeg licht langs de kant bewegend. Nu beweegt de achtersteven langzaam van de kant af (naar links).

2. Als de achtersteven van de kant af in de juiste hoek heen en weer beweegt, trek het stuur dan helemaal naar bakboord en schakel de motor in zijn achteruit, om zo achteruit de kade te verlaten.

3. Als het u niet lukt om in een keer de kade te verlaten, herhaal dan de bovengenoemde stappen om zo de kade te verlaten.

 

Bij het verlaten van de kade vanaf bakboord (met bakboord naar de kant) kan dit met een tegenovergestelde draairichting.

Wereldwijd

Vietnam

Thailand

Taiwan

Zuid-Afrika

Maleisië

Japan

Hoofdpagina

Copyright © Cadcam Marine Pty. Ltd. All Rights Reserved