Voorzorgsmaatregelen voor het varen

Tanken

Controleert u voordat u gaat tanken of sigaretten en andere zaken die brand kunnen veroorzaken helemaal gedoofd zijn. Als u op het water tankt, controleert u dan of de boot inderdaad stil ligt.

●Doet u de motor en alle elektrische apparaten uit.

●Open de tankdop langzaam.

●Doe de spuitmond in de vulopening en controleer tijdens het tanken of de spuitmond en de vulopening elkaar raken, dit om een elektrostatische vonken te voorkomen die brand kunnen veroorzaken.

●Let u erop nadat u ongeveer 10 liter brandstof hebt getankt of er brandstof lekt of dat er sprake is van koolwaterstof accumulatie. Als dit zo is, stopt u dan met tanken en gaat u pas verder als dit probleem is verholpen.

●Als er brandstof uit de tankopening loopt, dan betekent dit dat de tank vol is en stop dan onmiddellijk met tanken. De plaatsing of de manier van aanleggen van de boot kan het volume van de brandstoftank beïnvloeden: de hoeveelheid brandstof die getankt kan worden kan hierdoor kleiner zijn dan het standaardvolume van de brandstoftank.

●Haal de spuitmond eruit, draai de tankdop stevig vast en veeg gemorste brandstof op.

Elementaire vaartechnieken

Een boot beweegt van achteren naar voren, boeg en achtersteven bewegen als een bocht neemt in tegengestelde richting. Bijvoorbeeld, als we naar linksvoor sturen, dan richt de boeg zich naar linksvoor, en de achtersteven beweegt naar rechts; als we naar rechts sturen, beweegt de achtersteven naar links. De invloed van dit fenomeen neemt toe zodra men de wal of een andere vaartuig nadert en verdient de aandacht.

Een boot heeft geen rem, zoals een auto, en daarom kunt u als u tot stilstand moet komen vanaf een hoge snelheid, een techniek gebruiken om vaart te minderen tot onder de 10 km/u met de achteruitversnelling op de buitenboordmotor: laat de motor geleidelijk toenemen in paardenkracht, de omgekeerde draaibeweging van de propellers gebruikend om de boot tot stilstand te krijgen.

 

De boot is achteruit varend veel moeilijker te hanteren dan vooruit varend, verwacht u dus niet dat u achteruit varend snelle bochten kunt maken e.d.

 

Als u een debutant bent op het water, adviseren wij u om na het verlaten van de steiger op een open, veilige plek een aantal elementaire hanteringstechnieken te oefenen:

 

1. Stelt u zich een virtuele steiger voor om het naderen en verlaten van de oever te oefenen.

2. Oefen vooruit varen, achteruit varen, stoppen.

3. Verhoog langzaam de vaarsnelheid tot u de hoogste snelheid hebt bereikt.

 

Let er tijdens het oefenen steeds op of er in de buurt geen boten of mensen zijn. Overigens, gebruik bij het naderen van een steiger of een drukker gebied een laag toerental.

Passagiers en vracht aan boord

De manier waarop de mensen zijn verdeeld over de boot kan de vaarsnelheid beïnvloeden. De mensen aan boord dienen tijdens het varen het veranderen van plek te voorkomen, omdat dit de positie van de boot op het wateroppervlak kan beïnvloeden en de buitenboordmotor kan  doen kantelen.

 

Let u, aangezien de verdeling van mensen en spullen de positie van de boot op het wateroppervlak en dus het varen kan beïnvloeden, bij het laden van de koelkast, anker, gereedschapskist, drinkwater, reservebrandstof en andere zwaardere dingen extra goed op.

 

Om de boot zo goed mogelijk op het water te laten presteren dienen mensen en goederen zodanig te worden opgesteld dat de boot in zijn geheel in evenwicht is: dit behelst ook de balans tussen de boeg en het achterdek, en tussen de zijkanten.

Onjuiste manier van verdelen

De juiste manier van verdelen

Onjuiste manier van verdelen

Teveel gewicht bij de boeg leidt tot een overhellen naar voren

te weinig gewicht achterin leidt tot overhellen naar voren

Alleen een evenredige verdeling zorgt voor hoogste efficiëntie

Wereldwijd

Vietnam

Thailand

Taiwan

Zuid-Afrika

Maleisië

Japan

Hoofdpagina

Copyright © Cadcam Marine Pty. Ltd. All Rights Reserved