Het anker uitwerpen

Plaatsing van het anker

Houdt u bij het kiezen van een plek om het anker uit te werpen rekening met het tij, stroming, windrichting e.d. Kiest u een plek met voldoende ruimte waar u in wind en water niet met andere boten, brugpeilers, de kade of een rif in aanvaring komt. Leg uw boot bovendien niet stil in een nauw kanaal waar u andere boten hindert; bind uw boot nooit vast aan een waarschuwingsbord of een boei.

 

Denkt u eraan om zodra u een plek hebt gekozen deze langzaam tegenwind of tegen de stroom in te naderen. Aangezien de stroming en de wind niet noodzakelijk gelijk zijn, dient u die van de twee met de meeste invloed te kiezen. Laat u nadat de boot langzaam naar de gekozen plek is gedreven het anker langzaam vanaf de boeg het water in zakken. Gooi hem in geen geval in het water! Laat de boot als het anker de bodem heeft bereikt langzaam met de wind of stroming mee terugdrijven totdat het ankertouw zich strak trekt.

 

Het ankertouw moet minimaal drie maal zo lang zijn als de diepte van het water. Let u bij het laten zakken van het anker erop dat uw ledematen niet verstrengeld raken in het touw. Bind het touw als het anker tot de bodem is gezakt vast aan een kikker.

 

Denk eraan dat er tussen het anker en het ankertouw een stuk ijzeren ketting zit om de grip van het anker te verhogen en om te voorkomen dat het ankertouw op het water gaat drijven zodat het anker weggetrokken kan worden van de bodem.

 

Beweeg de boot als u het anker op wilt hijsen langzaam in de richting van het anker en haal tegelijkertijd het ankertouw in. Trek het anker zodra het gaat hangen langzaam op.

 

Als het anker helemaal vastzit, bind dan het ankertouw vast om een kikker en laat de boot langzaam cirkelen om het anker, terwijl u het touw strakgetrokken houdt. Hijs het anker snel op zodra het los is geraakt. Let terwijl u hiermee bezig bent erop dat het ankertouw niet geraakt wordt door de propeller.

Wereldwijd

Vietnam

Thailand

Taiwan

Zuid-Afrika

Maleisië

Japan

Hoofdpagina

Copyright © Cadcam Marine Pty. Ltd. All Rights Reserved