ข่าวสารล่าสุด

498R

 

อลูมิเนียมโลหะผสมทอง 5083

Hydro Hull

การเชื่อมอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์

Origrid ที่มา

ตามสภาพอากาศปัจจุบัน โลหะผสมทองที่ทนการกัดกร่อน ท่ามกลางอลูมิเนียมโลหะผสมทองที่มีความแข็งแรงสูงโดยไม่ได้ผ่านความร้อน พร้อมทั่วโลกส่วนมากถูกใช้เป็นเรือพาณิชย์และเรือทหาร

ความเบาและความแข็งแกร่งของเรืออลูมิเนียมโลหะผสมทองและความสวยงามกับสมรรถนะของเรือไฟเบอร์กลาสมารวมกัน  Hydro Hull

ในขณะทำการผลิตส่วนใหญ่เราจะใช้แขนหุ่นยนต์อัตโนมัติและเครื่องจักรเชื่อมที่มีความแม่นยำสูง รอยเชื่อมทุรอยล้วนแสดงความสามารถที่ดีที่สุด

แรงบันดาลใจมาจากศิลปะการพับกระดาษ การออกแบบของแผ่นฐานอลูมิเนียมโลหะผสมทองที่ได้จดสิทธิบัตรของเราเอง

ศึกษาเพิ่มเติม

ศึกษาเพิ่มเติม

ศึกษาเพิ่มเติม

ศึกษาเพิ่มเติม

498S 498F 498A

ทั่วโลก